Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Voorwaarden

Dekvoorwaarden Krismar Stables
  • Alle bestellingen en betalingen verlopen via DAP Hoog Hemelrijk (Bavikhove), ERC De Morette (Asse) of DAP Hanna Remans (Gruitrode).
    Veterinaire begeleiding door dierenarts HANSSENS Paul (Bavikhove), DE BLENDE Peter (Asse) of REMANS Hanna (Gruitrode).
  • Gelieve een duidelijk leesbare kopie van het originele stamboekpapier van uw merrie te sturen.
  • Er is mogelijkheid om uw merrie te stallen maar men aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid tegenover mensen of dieren betreffende ziekte, letsel of schade. Indien nodig wordt onze veearts ingeschakeld, ook indien de eigenaar niet te bereiken is. Ons team zorgt optimaal voor het welzijn van uw dier(en). Veeartskosten in verband met onder meer opvoelen en scannen zijn voor rekening van de merriehouder. Wij vragen u beleefd om vooraf contact te nemen en goede afspraken te maken over datum en uur.
  • Het dekbewijs wordt afgeleverd na volledige betaling van de factuur.
  • Het voorschot wordt betaald bij de eerste inseminatie. Het resterende bedrag ten laatste op 01 oktober.
  • Door bestelling van sperma verklaart de merriehouder zich volledig akkoord met bovenstaande voorwaarden en tarieven.
  • Eventuele verzendkosten van sperma zijn voor rekening van de merriehouder.
  • Alle prijzen zijn exclusief BTW.