Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

CSI 2* GENT

QUASQAI (ex.TAMARA VAN DE DUITSSCHOOLHOF)

Na de 2 foutloze ritten van donderdag(1.30) en vrijdag(1.40) behaalde Vincent Lambrecht zaterdag(1.35) een welverdiende eerste plaats met Quasqai.
Albert Zoer en Jessica Kuerten verschoven daardoor naar een tweede en derde plaats.